Avís legal

L'empresa mateuntomate.com, propietat del titular amb CIF 40370690D  y amb domcili social a la direcció establerta, presta serveis a Internet a través de la pàgina Web principal localitzada en el lloc URL de la web en les condicions expressades en el present document.

Objecte

La present pàgina ha estat dissenayada per el titular per a informar al públic de manera gratuïta dels serveis i productes relacionats amb Tomateuntomate.com. L' empresa Tomateuntomate es reserva el dret a realitzar quants canvis cregui convenients sobre la mateixa.

 

Accès i Ús  dels Continguts

 

L' usuari es compromet a utilitzar aquesta Web d'acord amb l'establert en la lesgislació vigent, abstenint-se d' utilitzar la pàgina web per a activitats contraries a la llei, a la moral, o a usos lesius dels drets i interessos de tercers. Així mateix l'usuari haurà d'abstenir-se de obtenir informacions i continguts accessibles a travès de la pàgina Web empleant per a això mitjans o procediments diferents dels que per a tal efecte i en el seu cas s'hagin posat a la seva disposició.

 

Propietat intel·lectual i marques

 

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina Web, disseny gràfic, imatges, índexs i codi font en el llenguatge HTML o JavaScript, són titularitat de Tómateuntomate.

Les marques contingudes en aquesta pàgina Web estàn protegides per la llei de marques, essent Tómateuntomate el titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i Serveis o, en el seu cas, dels seus licitants, que l' Usuari d'aquesta pàgina web ha de respectar.

Queden prohibides la reproducció, excepte  per a us privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altre forma d'explotació, per a qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc Web, així com de disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa.

 

Jurisdicció

 

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web Tómateuntomate, serà d'aplicació la legislació espanyola, essent competent per a la ressolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l' ús d'aquesta pàgina Web els Jutjats Tribunals de Girona.