Els nostres projectes

Projectes en curs

 

Optimitzar recurssos

 

És a la nostra mà, el deixar d'emetre diòxid de carboni (CO2) derivat de la combustió de gasolina i dièsel. Amb això, contribuïm a evitar el canvi climàtic global.

Posem a la teva disposició una xarxa de punts de recullida de la teva cistella, per a disminuïr el nombre de quilometres que farà la teva comanda. Per suposat, estalvies en cost d'enviament.

Estalvi de paper

La producció de paper representa aproximadament un 35% d'arbres tallats en tot el món. Amb cada tona de paper que estalviem, evitarem la tal·la de disset àrbres adults, d'aproximadament 15 o 17 anys d'edat.

Et donem a escullir com rebre els nostres consells, promocions, receptes.. En format paper al rebre la teva cistella, o via correu electrònic. La nostra recomanació: EMAIL sempre!

Proyectos clave

 

Consum energètic

Anàlisis i estudi del mercat energètic, amn el fi d'unir-nos a cooperatives de consum elèctric amb origen renovable. SOM ENERGIA.

Eficiència energètica

Conversió de tots els nostres equips de producció per a aconsseguir la màxima calificació possible en el nostre certificat d'eficiència energètica. Canvi de il·luminació a LED, calefacció amb biomassa, aprofitant els recurssos de la mateixa finca, i instal·lació d'energia solar fotovoltàica. Amb aquesta, evitarem una part important del nostre consum energètic tant en el reg com ens els demés consums elèctrics. S'ha de ser Ecològic! ENERGY VALLEY