Política de privacitat

La confiança dels nostres clients en els nostres productes i serveis depen de la nostra habilitat per a protegir les seves dades personals quan visiten el nostre lloc web. La següent informació sobre la nostra Política de Privacitat reflexa el nostres compromís per a mantenir i garantitzar relacions comercials segures mitjançant la protecció de les dades personals i garantitzant el dret a la privacitat de cadaún dels usuaris del nostre lloc web. En aquest document expliquem com utilitzem les dades personals dels nostres clients.

 

Drets dels usuaris

 

Vt. té reconeguts els drets d'accès, rectificació, cancelació i oposició, els quals podràn exercitar gratuïtament. La forma més ràpida i senzilla de exercici de dits drets és accedint al seu compte d'usuari i directament modificar les seves dades o borrar el seu compte d'usuari. Qualsevol informació que necessitem enmagatzemar, en virtut d'una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a dites fites en lloc de ser borrada.

Aiximateix, pot vostè dirigir-se per a exercitar els seus drets a Julio Valle Garcia amb CIF 40370690D i amb domiciliació social a C/Abellerols 6, de Sant Gregroi (Girona).

 

Dubtes sobre la nostra Política de Privacitat?

 

Si Vt. té algun dubte o qüestió sobre la nostra Política de Privacitat o vol exercir algun dret o acció relativa a les seves dades personals, si us plau posi's en contacte amb nosaltres en la següent direcció de correu electrònic: info@tomateuntomate.com


Vostè no desitja rebre informació de nosaltres o desitja revocar el seu consentiment?

Vt. pot oposar-se al ús de la seva informació per a fites publicitaries, investigacions de mercat o desenvolupament d'enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Per a això, Vt. haurà d'enviar un correu electrònic a la direcció info@tomateuntomate.com

Si Vt. ha rebut publicitat per correu electrònic, també es podrà oposar desde dit correu electrònic, clicant a l'enllaç inclòs al mateix i seguint les instruccions que li siguin facilitades. Altra forma senzilla de paralitzar la recepció de dita informació publicitaria és accedint al seu compte d'usuari i seleccionar les opcions corresponents. Si us plau, tingui en comte que els nostres sistemes poden requerir un espai de temps que en cap cas superarà les 48 hores per a que la seva oposició o revocació siguin efectives, per el que durant dit espai de temps Vt. podrà seguir rebent missatges.


Plugins socials

 

A la nostra pàgina web l'hi oferim les denominades plugins socials de diferents xarxes socials (p. ej. el botò "M'agrada" de Facebook).

 

Si vostè és membre de una xarxa social i fa clic sobre el corresponent plugin social, el proveïdor de ka xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a dita pàgina web. Per tant, és convenient informar-se sobre les funcions de la respectiva xarxa social.

 

Canvis a la Política de Privacitat

 

La nostra Política de Privacitat podrà patir actualitzacions, degudes a canvis i necessitats legals, així com degudes a millores i canvis inclosos en la forma d'oferir i prestar els nostres productes i serveis. Per a això, l'hi recomanem que vsisiti i accedeixi a la nostra Política de Privacitat periòdicament, per a poder tenir accès i conèixer els ultims canvis que hagin pogut ser incorporats.